ఓ డిఫరెంట్ స్టైల్ క్లే తో ఆంతూరియమ్ ని ఎలా చేయాలో ETV2 తెలుగు ఛానెల్ లోని సఖి ప్రోగ్రాములో నేను ఇటీవల వివరించాను. ఆ ప్రోగ్రామ్ చూడడం మిస్ అయిన వారు క్రింది వీడియోని ప్లే చేసి చూడవచ్చు.

ఓ డిఫరెంట్ స్టైల్ క్లే తో లిల్లీ ప్లవర్స్ ని ఎలా చేయాలో ETV2 తెలుగు ఛానెల్ లోని సఖి ప్రోగ్రాములో నేను ఇటీవల వివరించాను. ఆ ప్రోగ్రామ్ చూడడం మిస్ అయిన వారు క్రింది వీడియోని ప్లే చేసి చూడవచ్చు.